Нова надежда за балканите


Курсове за фризьорство, шивачество и шофьори

Към цялата статия...

                                   Курсове за  професионални умения по фризьорство и шивачество за жени.  

На 05.01. 2015г. стартира шестата фаза на проект „Надежда и помощ за Ромското семейство“

Към цялата статия...

На 05.01. 2015г. стартира шестата фаза на проект „Надежда и помощ за Ромското семейство“. Благодарение на резултатите от предишни години, новината за началото на тази дейност на фондацията се разпространява бързо. Хората научават за работата и развитието на такъв проект от свои съселяни, или съседи по квартали, които вече са си намерили работа благодарение на лиценза, получен при завършване на дадени квалификационни курсове. Тази услуга е предоставена от фондацията, използвайки центровете за професионална квалификация в страната. Откриването на проекта се проведе в сградата на Баптистка църква „Витлеем“ Лом, където всяка събота до края на годината ще се провежда специализирано обучение, отговарящо на нуждите и потребностите на Ромското население, в частност Ромското семейство от община Лом, Вълчедръм и Брусарци.

Надежда и помощ за Ромското семейство

Към цялата статия...

Надежда и помощ за Ромското семейство.На 30.11.2014г. успешно приключи петата фаза на проект "Надежда и помощ за Ромското семейство" с локация в гр. Лом. Проектът сесъстоя главно от три части: 1. Базисно образование; 2. Участие в квалификационни курсове; 3. Медиаторска дейност. Относно първа част бяха обучени общо 30 човека - 20 жени и 10 мъже.

Подкрепете няколко много бедни ромски семейства в град Лом

Към цялата статия...

Подкрепете няколко много бедни ромски семейства, които ще се възползват чрез получаване на основно образование, посредничество на социалните служби в града и получаване на всякакъв вид социално подпомагане, с особено ударение върху здравеопазването и превенцията.

В помощ на образованието в Ромския квартал Раковица - Берковица

Към цялата статия...

Успешно приключване на първа фаза, започнала през втората половина на м. Ноември. Работи се с две групи от ромски деца по 45 във всяка една. Децата са стимулирани да посещават различните видове дейности, тъй като след написване на домашните си и научаване уроците си, имат възможност да играят вън, или вътре в стаята ( в зависимост от времето) с нови игри и съоръжения, да рисуват и свирят на нещо - занимания все интересни и иновативни за тях.

Възкресението на Господ Исус Христос е Божият печат

Към цялата статия...

Послание от Пастор Васил Василев. На няколко пъти в земното пребиваване на Господ Исус Христос, Бог Отец засвидетелстваше, че това е Неговият възлюбен Син, в когото е Неговото благоволение. Това свидетелство беше потвърдено с Божия печат – Възкресението на Господ Исус Христос. Това беше изпълнение и на пророческото Слово.

Гражданско образование

Към цялата статия...

Гражданското образование е част от образователния процес, при който прилагането на гражданската мисия на образованието е насочена към една социална култура на хората. Съвременните българи са изправени пред предизвикателства, които не могат да бъдат успешно изпълнени без качествено гражданско образование. Напоследък има няколко важни стъпки, насочени към насърчаване на гражданското образование като основа на личностното изграждане и обучение на младия човек за социално развитие.

Ефективност и качество при достигане нуждаещите се и уязвими групи от обществото - партньорска среща

Към цялата статия...

От 17.09. до 21.09. 2012г, в Украйна гр. Донецк - Макеевка, се състоя партьорска среща между между представители от Албания, България, Молдова, Холандия и Украйна. Основната насока бе задълбочаване на междупартньорските взаимоотношения по проекти от социалната сфера с цел по-висока ефективност ри достигане нуждаещите се и уязвими групи от обществото, както и хората в риск. Срещата протече в дух на приятелска атмосфера и градивност, християнска взаимопомощ и сътрудничество. Основната дейност на събитието бе специално обучение.

Семейни помощи за деца

Към цялата статия...

Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода от 350,00 лв. средномесечно на член от семейството за предходните 12 месеца, имат право на еднократна помощ при бременност в размер на 150,00 лв., когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.Еднократната помощ при бременност се отпуска за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Добре дошли


Визията на Фондация "Нова надежда за Балканите" е да се съсредоточи върху семейството. Ние предлагаме нашата помощ за подкрепа на семействата и на децата в България (мнозинства и малцинства).

Като активна организация с нестопанска цел, фондацията проучва и открива реалнате ситуации в живота на българското и ромското семейство. Мисията на фондацията се осъществява чрез съобразяване с основните християнски принципи на любов към нашите съседи, милост, състрадание и християнска взаимопомощ. Ето защо, всичко което фондацията извършва като дейности и проекти се отразява в християнската идентичност на организацията и с това стремежът е да се промени обществото.

Проекти


„В помощ на образованието“ в ромския квартал „Раковица – Берковица“

Снимка от проект Развитието на проект „В помощ на образованието“ в ромския квартал „Раковица – Берковица“ е продължение на същата дейност, извършвана през 2013 и 2014г. Проектът за развитие на образованието (Януари 2015 г. - декември 2015 г.) е четвърти етап от продължаване на текущия учебен процес, който има за цел да образова, мотивира, информира, да извършва ралични видове превенция, да повишава осведомеността и подкрепя ромските деца в училището в квартала през годините, които се оказват решаващи за тяхното образование и житейски път. Знае се, че голям процент от тях отпадат от училище. Проектът има за цел да развие вътрешния потенциал на децата чрез включване на повече дейности с учителите и родителите.
Към цялата статия...

На 05.01. 2015г. стартира шестата фаза на проект „Надежда и помощ за Ромското семейство“

Снимка от проект На 05.01. 2015г. стартира шестата фаза на проект „Надежда и помощ за Ромското семейство“. Благодарение на резултатите от предишни години, новината за началото на тази дейност на фондацията се разпространява бързо. Хората научават за работата и развитието на такъв проект от свои съселяни, или съседи по квартали, които вече са си намерили работа благодарение на лиценза, получен при завършване на дадени квалификационни курсове. Тази услуга е предоставена от фондацията, използвайки центровете за професионална квалификация в страната. Откриването на проекта се проведе в сградата на Баптистка църква „Витлеем“ Лом, където всяка събота до края на годината ще се провежда специализирано обучение, отговарящо на нуждите и потребностите на Ромското население, в частност Ромското семейство от община Лом, Вълчедръм и Брусарци.
Към цялата статия...

Надежда и помощ за Ромското семейство

Снимка от проект Надежда и помощ за Ромското семейство.На 30.11.2014г. успешно приключи петата фаза на проект "Надежда и помощ за Ромското семейство" с локация в гр. Лом. Проектът сесъстоя главно от три части: 1. Базисно образование; 2. Участие в квалификационни курсове; 3. Медиаторска дейност. Относно първа част бяха обучени общо 30 човека - 20 жени и 10 мъже.
Към цялата статия...

В помощ на образованието в Ромския квартал Раковица - Берковица

Снимка от проект Успешно приключване на първа фаза, започнала през втората половина на м. Ноември. Работи се с две групи от ромски деца по 45 във всяка една. Децата са стимулирани да посещават различните видове дейности, тъй като след написване на домашните си и научаване уроците си, имат възможност да играят вън, или вътре в стаята ( в зависимост от времето) с нови игри и съоръжения, да рисуват и свирят на нещо - занимания все интересни и иновативни за тях.
Към цялата статия...

Образователен проект в ромския квартал „Раковица – Берковица“

Снимка от проект Образователен проект в ромския квартал „Раковица – Берковица“ Липста на образование сред ромите се изразява чрез: неграмотност, липса на професия, безработица, ранни бракове, изоставени в институции деца, насилие, престъпност и много от тях живеещи под чертата на бедността на социални помощи, предоставени от държавата.
Към цялата статия...
0894 316 348
Денонощна телефонна линия за пострадали от домашно насилие

От дежурния консултант веднага ще получите необходимата помощ, за да реагирате по най-бързия начин. Можете да се обърнете за помощ и на имейл адреса: consultant_dn@abv.bg

Новини


Курсове за фризьорство, шивачество и шофьори

06.03
2013

                                   Курсове за  професионални умения по фризьорство и шивачество за жени.  

13.10.2012 стартира четвърта фаза на проект 'В подкрепа на Ромското семейство'

15.10
2012

На 13.10. 2102. в гр. Лом стартира четвъртата фаза на проект "В подкрепа на ромското семейство" в Ромския квартал Раковица - Берковица.

Божествеността на Исус Христос

30.12
2014

Божествеността на Исус Христос Исус Христос е едно с Бог Отец.Той живя на земята като човек, но винаги е бил и напълно Бог. Този факт емного важен за нашата вяра като християни. В Йоан 14:9 казва на Филип: „Толкова време с вас и не Ме ли познаваш, Филипе? Който е видял Мене, видял е и Отца Ми.

Подкрепете няколко много бедни ромски семейства в град Лом

03.02
2014

Подкрепете няколко много бедни ромски семейства, които ще се възползват чрез получаване на основно образование, посредничество на социалните служби в града и получаване на всякакъв вид социално подпомагане, с особено ударение върху здравеопазването и превенцията.

Kвалификационни курсове - обучение и дипломиране на заварчици

09.05
2013

  В началото на месец Май четирима бенефициенти от групата на мъжете преминаха курса за заварчици и се дипломираха успешно. Двама от тях вече имат запазени работни места в Козлодуй.    


Курсове за фризьорство, шивачество и шофьори

Снимка от проект                                    Курсове за  професионални умения по фризьорство и шивачество за жени.  

Интегрирането на ромите е от значение

Снимка от проект Интегрирането на ромите е от изключително значение за цялото българско общество, за неговата социална и етническа сигурност и просперитет. Пълноценното включване в обществото е въпрос на осъзнат личен избор на всеки представител на ромската общност. За да се стигне до възможността за избор обаче е необходимо да се мине през дълъг път на образоване, узряване, възпитаване, съпреживяване, но и на себепознаване и самоуважение, както към себе си, така и към собствения си бит и култура.

Защо е необходимо да помагаме на хората?

Снимка от проект За да чувстваме себе си полезни и да изпълним Божия замисъл за нас е необходимо да помагаме на хората с всичките знания и умения, които Господ ни е подарил. Имам висше икономическо образование, посещавам църква и живея в град Лом, населен с много роми-това са обстоятелствата около мен. Чувствам за необходимо, че съм длъжен да работя за приобщаването на ромите в моята община и да съдействам за по-бързото им социализиране и адаптиране в трудния икономически живот на страната.

Ефективност и качество при достигане нуждаещите се и уязвими групи от обществото - партньорска среща

Снимка от проект От 17.09. до 21.09. 2012г, в Украйна гр. Донецк - Макеевка, се състоя партьорска среща между между представители от Албания, България, Молдова, Холандия и Украйна. Основната насока бе задълбочаване на междупартньорските взаимоотношения по проекти от социалната сфера с цел по-висока ефективност ри достигане нуждаещите се и уязвими групи от обществото, както и хората в риск. Срещата протече в дух на приятелска атмосфера и градивност, християнска взаимопомощ и сътрудничество. Основната дейност на събитието бе специално обучение.

На 14 и 15. 09 2012г. в Банкя се състоя конференция Съюза на Евангелските Баптистки Църкви в България, чиято основна тема беше ''Наставничество''

Снимка от проект На 14 и 15. 09 2012г. в Банкя, поч. станция "Жеравна" се състоя конференция Съюза на Евангелските Баптистки Църкви в България, чиято основна тема беше "Наставничество". Един от главните говорители на тази конференция беше брат п-р Васил Василев. Заглавието на неговата реч бе "Духовни бащи и майки - неотложна нужда".